วิธีการจอง

วิธีการจอง

  1. ลูกค้ากรอกข้อมูลการจองด้านล่าง
  2. รอการยืนยันจากทีมงานภายใน 1-2 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ 8.00-19.00 น.)
  3. ชำระการจองภายใน 24 ชม.

 

เงื่อนไขการรับ-ส่ง

  • การรับและส่งลูกค้าจะรับส่งจาก 1 จุด ถึง 1 จุดเท่านั้น
  • การรับจะรอลูกค้าไม่เกิน 20 นาที
  • การส่งจะรอลูกค้าไม่เกิน 30 นาที

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม